FELICITAS  SKOOL

Skool vir Intellektueel en Fisies Gestremde Leerders


“Like us on FB”
(011) 813  4142
Vir Engels
Tuisblad Ons Skool Hulpbronne Gallery Kontak Ons

PERSONEEL:

          Koshuise/Kombuis/WashuisDie Hoof- Mev. Daleen Visser

In Maart 1973 stig Me. Ingrid Webber, moeder van 'n verstandelik- en fisies erg gestremde dogter, 'n speelgroepie vir vier kinders met Down se Sindroom.

Op 1 April 1976, word hierdie speelgroepie by die destydse Departement van Nasionale Opvoeding, as Felicitas Opleidingsentrum geregistreer.


In April 1977, verhuis die skool met 35 leerders, 3 personeellede, 2 assistente en ‘n huishoudster na die ou Klooster Skool in Queenslaan, Brakpan.

Die volgende jaar open die koshuis in die ou losieshuis op die hoek van Bedfordstraat en Queenslaan.

In 1989 word die huidige geboue betrek. Ons is voortdurend op datum en opgradering van ons fasiliteite om die groei van die skool te akkommodeer.

Ons akkommodeer leerlinge tussen die ouderdomme van 4 jaar en 18 jaar.

Ons het tans 539 leerders en ons akkommoddeer 60 leerders in ons twee skool koshuise.

Geskiedenis

TERAPIE DIENSTE:

Terapie wat by die skool aangebied word, sluit in Arbeidsterapie, Spraakterapie en Oudiologiedienste.

Terapie word aangebied op 'n individuele, kleingroep of klasbasis. Dit word bepaal deur die fase waarin die kind in sowel as die leerders se behoeftes is.

Terapie fokus op:

• Sensoriese-motoriese vaardighede,

• Werkvoorbereiding/ werkgewoontes,

• Sosiale vaardighede,

• Funksionele vaardighede en aktiwiteite van die   daaglikse lewe,

• Onderhoud van krag en bewegingsveld,

• Rolstoelpos isionering en mobiliteit,

• Taalstimulasie,

• Ouditiewe persepsie en

• Aanvullende en alternatiewe kommunikasie.


BIBLIOTEEK


Leerders besoek die Biblioteek vir die genot daarvan. 'n Groot verskeidenheid boeke voorsien in die behoeftes van leerders op alle vlakke van funksionering.


Daar is pragtige prenteboeke om deur te blaai vir die leerders wat nie in staat is om te lees nie.


Hulle sal die prente bespreek en so hul eie storie rondom die prente vertel. Daar is ook boeke vir leerders wat enkele basiese woorde kan leeslherken.


'n Derde groep boeke bied leesstof aan leerders wat wel in staat is om sinne en kort stories te kan lees.


Die doel van die Biblioteek is om leesstof vir genot te bied, om

leerders se taal en woordeskat uit te brei, om hulle te leer

om boeke te respekteer en om 'n liefde vir boeke te kweek.


Ons het ‘n Seunskoshuis en ‘n Meisiekoshuis wat inwoning aan 60 leerders bied, 30 seuns en 30 meisies.

KOSHUISE:

Ons bied slegs weeklikse inwoning aan, van Maandag tot Vrydag. Leerders mag op 'n Sondag middag tussen 16:00 - 17:30 terugkom na die naweek. Alle leerders moet voor 18:00 op 'n Vrydag middag afgehaal word.

Die koshuise bied 'n huislike atmosfeer waar die leerders gelukkig, veilig en tuis kan voel.

Die Huismoeders op diens help die leerders met voeding, kleding, tydens badtyd, ens.

Die Huismoeders bied 'n middagprogram aan om die leerders konstruktief besig te hou.

Dit sluit onder andere in swem, sokker, klim-en-klouter, ens.

Leerders moet hul eie speelgoedsak saambring om hul besig te hou. Hulle kyk ook saans TV.

Leerders geniet drie gebalanseerde etes per dag, asook toebroodjies vir pouse en 'n middag vrug.

Ouers moet toesien dat die klerelys en ander benodigdhede vir die koshuis, soos toiletware, volledig is. Die leerders se wasgoed word by die koshuis gedoen.

Geen dagskoliere kan voor of na skool by die koshuise geakkommodeer word nie.

Skoolverlaters word ingesluit by die Skool-tot-Werk Program by Felicitas Skool

Skool-tot-Werk Program

Werkswinkel

Leerders word geleer ...

Lees meer Lees meer