FELICITAS  SKOOL

Skool vir Intellektueel en Fisies Gestremde Leerders


“Like us on FB”
(011) 813  4142
Vir Engels
Tuisblad Ons Skool Hulpbronne Gallery Kontak Ons

Toelatingsvereistes

Felicitas Skool maak voorsiening vir:

Verwysingsproses

Alle potensiële kandidate moet deur die Departement van Onderwys geassesseer word en uitgereik word met 'n LSO nommer voordat hulle by Felicitas Skool ingeskryf kan word.

Vanaf Januarie 2017 moet die ouer of wettige voog van die verwysde leerder direk kontak met die Distrikkantoor:


Die distriksbeampte skerm alle potensiële kandidate.

Die distriksbeampte maak 'n afspraak vir 'n assessering.

Die span van Felicitas Skool evalueer slegs die moontlike SID-leerders, een keer per week by 'n hulpbronsentrum / Departement van Onderwys volgens die aanstelling.

Na die assessering gee die Hoofterapeut van Felicitas Skool en die Distriksbeampte terugvoer aan die ouer.

Die Distriksbeampte reik 'n LSEN nommer uit aan die leerder.

Die Distriksbeampte plaas die leerder op die waglys databasis.

Hierdie databasis bestaan   uit alle SID-leerders op die waglys van alle SID-skole in ons streek.

Die distriksbeampte plaas 'n leerder wanneer 'n spasie oopmaak in die skool naaste aan die leerder se huis.

Die Distriksbeampte handel oor alle navrae.


MARINDA NEL

JUDY BALOYI

BIBI-AYESHA KAROLIAKontak Besonderhede

Bibi.Karolia@gauteng.gov.za

(011) 736 6000/0889/0767