FELICITAS  SKOOL

Skool vir Intellektueel en Fisies Gestremde Leerders


“Like us on FB”
(011) 813  4142
Vir Engels
Tuisblad Ons Skool Hulpbronne Gallery Kontak Ons


Voorsitter: Mnr H Nienaber

Ondervoorsitter: Mev J Rheeder

Sekretaresse: Mev M Tagliaferri

Tesourier: Mnr G Langton

Ouer: Mev J Kemp

Co-op LSEN Parent: Mev M van Eeden

Ouer: Mnr W Otten

Ouer: Mnr A van der Walt

LSEN Verteenwoordiger: Me S McNair

CS Lid: Mev S Herbst

CS Lid: Mev B Coetzee

CS Lid: Mnr N Mhlanga

PS Lid: Mev W Cronjé

Skoolhoof: Mev D Visser